Versie 0.1
22 mei 2018

Privacyverklaring Sander Ketels Entertainment

Uw privacy is voor Sander Ketels Entertainment van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Sander Ketels Entertainment allemaal doen met uw persoonlijke informatie.

Contactformulier
Met het contact- en aanvraagformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te kunnen nemen en u de meest actuele prijs te kunnen aanbieden. Wij bewaren deze informatie ca. 36 maanden. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. U zult van ons verder geen nieuwsbrieven of spontane aanbiedingen ontvangen. Persoonsgegevens worden na het sluiten van een boeking, conform belastingwetgeving gedurende 7 jaren bewaard (fiscale bewaarplicht) na afsluiting van het betreffende boekjaar. Deze persoonsgegevens worden zowel op papier als ook digitaal bewaard.

Cookies

Sander Ketels Entertainment gebruikt op de website(s) zelf geen cookies of vergelijkbare technieken. Onze website en/of dienst heeft ook niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen zoals omschreven in de AVG.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Sander Ketels Entertainment geeft of verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door bijvoorbeeld de politie, de Belastingdienst of justitie.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@sanderketels.nl of 026-3119152.

U heeft de volgende rechten:

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen.

• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.

• Het laten corrigeren van fouten.

• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.

• Intrekken van toestemming.

• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aantoont wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Na de afhandeling van het verzoek zal de kopie van het identiteitsbewijs worden vernietigd.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Sander Ketels Entertainment

Leemansweg 23-22

6827 BX Arnhem

K.V.K: 09200857

BTW: NL214036261B01

IBAN: NL22RABO0142198749